licytacja komornika

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

 

 

20 września 2018 r. o godz. 11:00

 

 

 

w lokalu: we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 15/19, 53-149 Wrocław, VEGAS JEANS Anna Jędrzejak, Marek Jędrzejak sp. jawna odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

 

 

 

DRUGA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

 

 

 

należących do dłużnika i składających się z:

 

 

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1.

Spodnie sztruksowe kolor szary

25 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

2.

Spodnie sztruksowe kolor brązowy

76 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

3.

Spodnie sztruksowe kolor beżowy

221 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

4.

Spodnie sztruksowe kolor czarny

121 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

5.

Spodnie sztruksowe kolor zielony

1 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

6.

Spodnie sztruksowe kolor granatowy

3 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

7.

Spodnie materiałowe kolor biały

13 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

8.

Spodnie materiałowe kolor brązowy

123 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

9.

Spodnie materiałowe kolor beżowy

799 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

10.

Spodnie materiałowe kolor zielony

109 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

11.

Spodnie materiałowe kolor czarny

90 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

12.

Spodnie materiałowe kolor szary

73 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

13.

Spodnie materiałowe kolor rudy

53 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

14.

Spódnica jeans kolor ciemnoniebieski

33 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

15.

Spódnica jeans kolor jasnoniebieski

168 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

16.

Kurtka kolor jasny jeans

337 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

17.

Kurtka kolor ciemny jeans

252 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

18.

Kurtka z futrem kolor jasny jeans

17 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

19.

Kurtka sztruksowa kolor czarny

10 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

20.

Kurtka sztruksowa kolor szary

38 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

21.

Kurtka bawełniana kolor beżowy

4 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

22.

Kurtka lniana kolor beżowy

1 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

23.

Kurtka lnianopodobna ciemna z logo Harley Davidson

2 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

24.

Kurtka skóropodobna kolor czarny

1 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

25.

Kurtka jeans bez rękawów

61 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

26.

Kurtka sztruksowa kolor ciemny beżowy

8 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

27.

Kurtka sztruksowa kolor brązowy

18 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

28.

Kurtka materiałowa jasna

10 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

29.

Kurtka materiałowa ciemna

8 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

30.

Marynarka kolor beżowy

15 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

31.

Spodnie jeansowe kolor niebieski - różne odcienie

2 031 [szt.]

50 zł *)**)

25,00 zł

 

 

*) cena za sztukę

 

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

Komornik informuje, że zgodnie z:

 

Art. 8671.

 

§1 KPC przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

 

§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

 

§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

 

Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji

albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

 

Art. 8672.

 

§ 1.KPC Licytacja odbywa się publicznie.

 

§ 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji

w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

 

§ 3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

§4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym,

chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

 

UWAGA:

 

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 Komornik informuje, że zamieszcza obwieszczenia o licytacjach wyłącznie na stronie Krajowej Rady Komorniczej http:/www.licytacje.komornik.pl,
oficjalnej stronie komornika http://w.opielewicz.ikomornik.pl/ na stronie Domu Aukcyjnego http://www.dawro.pl oraz http://www.ikomornik.pl/